Rökila Blomstergård

Rökila 155

464 64 Brålanda

 

Tel. 0521-303 88

Mobil. 070-830 38 83

 

Du hittar oss även på Facebook, gå gärna in och gilla oss.

http://www.facebook.com/rokilablomstergard

Så hittar du till oss.

Söderifrån: följ skyltarna väg E 45 Karlstad, kör igenom Frändefors vid Nuntorps Naturbruks skola svänger Ni höger. Kör ca 800 m sväng vänster vid Åttersruds bygdegård efter ca 2 km finner Ni blomstergården på vänster sida.

 

Norrifrån: Följ skyltarna E 45 Göteborg, efter Brålanda samhälle tag vänster mot Rökila, följ vägen tills Ni kommer till en T-korsning. Tag höger och Ni finner blomstergården på höger sida.